Betóny
C 8/10 – X0 (SK) – Cl0,1 Dmax16 – S3
C 12/15 – X0 (SK) – Cl0,1 Dmax16 – S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl0,1 Dmax16 -S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl0,1 Dmax16 -S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl0,1 Dmax16 -S3 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C 25/30 – XC3(SK) – Cl0,1Dmax16-S3
C 25/30 – XC3, XF2,XA1(SK) – Cl0,1Dmax16-S3 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C30/37-XC4,XD2,XA2,XF2- Cl0,1 Dmax16 – S3 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C30/37-XC4,XD2,XA2,XF4- Cl0,1 Dmax16 – S3 – max. priesak 50 mm

podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C35/45-XC4,XD3,XA3,XF4(SK)- Cl0,1 Dmax16 – S3 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
CB III
C 25/30-XC3,XF1,XA1(SK)- Cl0,1 Dmax16 – S4 - max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C30/37-XC4,XD2,XA2,XF2- Cl0,1 Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C35/45-XC4,XD3,XA3,XF2(SK)- Cl0,1 Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C30/37-XC4,XD2,XA3,XF4- Cl0,1 Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C35/45-XC4,XD3,XA3,XF4(SK)- Cl0,1 Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm
podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C12/15-X0(SK)- Cl0,4 Dmax4
C16/20-X0(SK)- Cl0,4 Dmax4
C12/15-X0(SK)- Cl0,4 Dmax8
C16/20-X0(SK)- Cl0,4 Dmax8
CBGM STN EN 14227-1 – C8/10 – 0/20 – G1 – CEM III/A 32,5 N
CBGM STN EN 14227-1 – C5/6 – 0/20 – G1 – CEM III/A 32,5 N

 

Výrobky a ich rozmery v mm
Debniace tvárnice typ H - 250x500x150
Debniace tvárnice typ H - 250x500x200
Debniace tvárnice typ H - 250x500x250
Debniace tvárnice typ H - 250x500x300
Debniace tvárnice typ H - 250x500x400
Debniace tvárnice typ H - 250x500x400R
Dlažba - 500x500x80
Zatravňovací dielec - 500x500x80
Obrubník cestný - 1000x250x150
Obrubník parkový - 500x200x50
Zámková dlažba - 100x200x80
Zámková dlažba - 100x200x60
Zámková dlažba H - 100x200x80
Zámková dlažba H - 100x200x60
Betónový stĺpik - 2300x70x85
Betónový stĺpik - 3000x145x145
Panel tvaru T
Panel tvaru L
Žľabovka