Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné kontaktovať prevádzku betonárne:

 

jkulka@vkonline.sk

 

+421911749710

 

Uvádzajte vždy akosť betónu, požadované množstvo, miesto dodania, kontaktnú osobu

a špecifické požiadavky ( zhoršený prístup – potrebná obhliadka, pridavanie hadíc k betón

pumpe, a pod.)