Prečo sú naše farmárske výrobky a mäso také kvalitné?

Vedci z geologického ústavu Dionýza Štúra zistili, že okres Bardejov, hlavne okolie pod pohorím Busova, je časť Slovenska ideálna na život a dopestovanie najkvalitnejších komodít. 

Našla sa totiž súvislosť medzi zdravím obyvateľov a pôdou, na ktorej žijú. Ukázalo sa, že v takzvanom karbonátovom prostredí je menej infarktov či nádorov a ľudia tam žijú dlhšie o 2 až 5 rokov.

Filozofiou predajní gazdovského dvora je produkcia tovaru vyrobeného výlučne z regionálnych komodít vypestovaných v oblastiach s najlepšou štruktúrou pôdy a obsahom minerálov.