Betonáreň nadväzuje na tradíciu výroby betónov od roku 1984 kedy zahájil produkciu
Stavebný podnik, š.p. Bardejov na betonárke SB 20. V súčasnosti firma prevádzkuje tri
betonárne na dvoch strediskách. Jedno stredisko je v Bardejove, na ulici Kpt. Nálepku 64 a
druhé v obci Duplín okres Stropkov. Celková kapacita výroby transportbetónu je 120m3 za
hodinu. Dozor vykonáva certifikačná spoločnosť Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,
pobočka Prešov. Kvalita produkcie je postavená na dodávateľoch surovín. Cement

odoberáme od spoločnosti LafargeHolcim, z cementárne Malogošč, plastifikačné prísady od

renomovanej nemeckej spoločnosti MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, štrk od
spoločnosti HT SH, s.r.o. Sabinov a z vlastnej výrobne. Okrem produkcie transportbetónu sa
zaoberáme aj výrobov betónových výrobkov. Na vibrolisovej linke produkujeme debniace
tvárnice, zatravňovacie dielce, obrubníky, zámkové dlažby a pod.. Z transportbetónu
vyrábame panely, stĺpiky, žľaby a pod...