V prípade záujmu a otázok sa obráťte na našich odborníkov.

 

Kontaktný formulár na Stavebniny

Mgr. Pavol Lackaň - manažér

Mobil: 0911 141 446

e-mail: plackan@agroostrov.sk

 

Kontaktný formulár na Predajňu

Andrej Dráb – Vedúci predajne

Tel.: 054/786 24 18

e-mail: adrab@vkonline.sk