Kŕmne zmesi – ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy, králiky,

Obilie a šroty

Vitamíny a doplnkové potreby